Son Haberler
Anasayfa / MSSQL / SQL’de Kolondaki Verileri Tek Satırda Göstermek(Concatenate İşlemi) – Birleştirme

SQL’de Kolondaki Verileri Tek Satırda Göstermek(Concatenate İşlemi) – Birleştirme

T-SQL’de iki string’i birleştirmek için CONCAT metodu kullanılır. Bazı durumlarda aynı satırdaki verileri değil alt altta durunda verileri birleştirmek isteyebiliriz. Bunun için klasik değer birleştirilme yöntemi kullanılır. Örneğin bir Kullanıcıye ait ikinci bir tabloda row olarak duran birden fazla telefonunu, okuduğu gazeteleri, hobilerini okuyup tek bir satırda gösterme ihtiyacı duyabiliriz. Kullanici ve KullaniciTelefon tabloları olduğunu düşünelim.

Kullanici
—–
1 Ali
2 Veli

KullaniciTelefon
—–
1 (0312)111
1 (0555)111
2 (0312)211
2 (0554)211

İlk işlem olarak örneğin ID’si 1 olan Ali’yi telefonlarını birleştirerek getirelim. Bunun için tipik string birleştirmesi yapacağız.

DECLARE @Telefonlar varchar(50)
SET @Telefonlar=''--Sonuç NULL olmasın diye

SELECT @Telefonlar = @Telefonlar + ','+ KT.Telefon
FROM KullaniciTelefon KT WHERE KT.KullaniciId=1

SELECT @Telefonlar

,(0312)111 ,(0555)111 Bu ifade de @Telefonlar değişkenin ilk değeri NULL olduğu öncelikle boş değer vermek zorundayız.
Çünkü T-SQL’de ‘A’+NULL ifadesi gibi NULL ile işleme giren ifadenin sonucu NULL olur.
Aynı şekilde KullaniciTelefon tablosunda NULL kayıt olsaydı sonuç yine NULL olacaktı. Bunları çözmek için ISNULL() metodu kullanılır.
İki parametre alan bu metod, ilk değer NULL olduğu zaman ikinci parametredeki değeri döndürür.

DECLARE @Telefonlar varchar(50)
SET @Telefonlar=''

SELECT @Telefonlar = @Telefonlar + ISNULL(','+ KT.Telefon,'')
FROM KullaniciTelefon KT WHERE KT.KullaniciId=1

SELECT @Telefonlar

Bu şekilde @Telefonlar değişkeninin her defasında NULL olup olmamasıyla uğraşmamak için T-SQL’in COALESCE() metodu önerilir.
Bu metod, parametre olarak değerler listesini alarak bu değerler içerisinde NULL olmayan ilk kaydı döndürür.
SELECT COALESCE(NULL,NULL,’A’,NULL,’B’) ifadesinin sonucu “A” olarak döner.
Örnek queryi aşağıdaki gibi düzenleyelim.

DECLARE @Telefonlar varchar(50)

SELECT @Telefonlar = COALESCE(@Telefonlar + ',', '') + ISNULL(KT.Telefon,'')
FROM KullaniciTelefon KT WHERE KT.KullaniciId=1

SELECT @Telefonlar

Her Kullanıcınin telefonlarını bu şekilde listelemek için telefonları birleştiren bir fonksiyon hazırlamalıyız.
Kullanici tablosunu listelerken KullaniciId’sini parametre alacak bu fonksiyonu da SELECT içerisinde çağırmalıyız.

CREATE FUNCTION dbo.GetTelefon
(
    @KullaniciId int
)
RETURNS VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    DECLARE @Telefonlar varchar(50)
    SELECT @Telefonlar = COALESCE(@Telefonlar + ',', '') + ISNULL(KT.Telefon,'')
	FROM KullaniciTelefon KT WHERE KT.KullaniciId=@KullaniciId

    RETURN @Telefonlar
END

Her kullanıcı için bu fonksiyonu çağıralım.

SELECT AdSoyad, dbo.GetTelefon(KullaniciId) FROM Kullanici

Ali (0312)111 ,(0555)111
Veli (0312)211 ,(0554)211

Bu yazıda asıl bahsetmek istediğim nokta, konuyla ilgili SQL Server 2005 ile birlikte gelmiş özelliklerdir.
Bunların ilki FOR XML PATH ifadesidir.
Bu ifade, sorgulanan kolondaki kayıtları XML formatında listelerken nasıl bir prefix ve root yapısı kullanacağımızı, kolonu XML node olarak mı yoksa attribute olarak mı gösterebileceğimizi kolayca belirtmemize ve geri dönen kayıtları normal bir kolon gibi XPATH mantığıyla sorgulamamıza imkan tanır.
Aşağıdaki örnek satırları inceleyelim.

--FOR XML PATH, parametresi kullanıldığı zaman node adı olarak "row" yazar.
--Herhangi bir kolon adı belirtilmemişse
SELECT 'C#' FOR XML PATH
--
Eğer kolon adı olarak XML PATH'in özel ifadelerinden "data()" girilirse herhangi bir node adı oluşturulmaz sadece kolondaki veri gösterilir.
SELECT KursAd "data()" FROM Kurs FOR XML PATH
--
Şimdi örneğimize geri dönelim. Telefon kayıtlarını yan yana yazarken kolon adı olarak boşluğu girmesi için FOR XML PATH(") ifadesini ayrıca "row" veya kolon adını node ismi kullanmaması sadece kolon verisini göstermesi için kolon adı olarak "data()" ifadesini kullancağız.
SELECT Telefon [data()] FROM KullaniciTelefon
FOR XML PATH('')

(0312)111 (0555)111 (0312)211 (0554)211 Çıkan bu sonuçtaki boşluk ifadeleri virgülle replace edelim.

SELECT KullaniciId,
REPLACE(
(
	SELECT RTRIM(Telefon) [data()] FROM KullaniciTelefon 
	FOR XML PATH('')
),' ',',')
FROM KullaniciTelefon 

1 (0312)111,(0555)111,(0312)211,(0554)211
1 (0312)111,(0555)111,(0312)211,(0554)211
1 (0312)111,(0555)111,(0312)211,(0554)211
2 (0312)111,(0555)111,(0312)211,(0554)211
2 (0312)111,(0555)111,(0312)211,(0554)211 örnekte Telefonların sonunda boşluk bırakmaması için [data()] yerine kullanılabilir.
Böylece her Kullanıcınin birden fazla telefonunu tek satırda getirmiş olduk.
Bu işlemi yapabilmek için kullanacağımız diğer yöntem yine SQL 2005’in süper özellik olan “CROSS APPLY” operatörüdür. İki yeni operatör olan “CROSS APPLY” ve “OUTER APPLY” operatörler, tablo türünde sonuç döndüren fonksiyon veya subquery’lerle normal tablo veya viewleri JOIN etmemizi sağlar. En önemli özellikleri JOIN esnasında fonksiyonlara ilgili tablo ve view’a ait bir kolonu dinamik olarak parametre geçebiliyor olmamızdır. CROSS APPLY her iki tarafta eşleşen kayıtları getirirken, OUTER APPLY, eşleşen kayıt olmadığı zaman satırın kendisini ve karşılığında NULL değer getirir.

SELECT K.KullaniciId,K.AdSoyad,
T.Telefonlar
FROM Kullanici K CROSS APPLY(
	SELECT Telefon+',' AS [text()] FROM KullaniciTelefon KT
	WHERE KT.KullaniciId=K.KullaniciId
	FOR XML PATH('')
) T(Telefonlar)--Kolon Adı

1 Ali (0312)111 ,(0555)111 ,
2 Veli (0312)211 ,(0554)211 ,
3 Ayşe NULL