Son Haberler
Anasayfa / ANALOG DÜNYA / .Net ve .Net Core Developer İş Görüşmesi

.Net ve .Net Core Developer İş Görüşmesi

.Net ve .Net Core’un kapsadığı teknolojiler ile alakalı giriş düzeyinde sorulardır. Kısaca konular;

 • C#
 • Asp.Net MVC, Asp.Net Core
 • MS SQL
 • Temel Kavramalar

.Net ve .Net Core üzerine çalışmak isteyen arkadaşların bu soruların ne anlama geldiğini bilmeli.

.Net ve .Net Core İş Mülakatı Soruları


1 – SOLID nedir?

SOLID başlıklarını kısaca açıklayınız.

SOLID, OOP (Object Oriented Programming) projelerinin standartları olarak bilinir.

S – Single Responsibility Principle (SRP): Nesnenin sadece bir sorumluluğu olmalıdır, yani olası bir değişiklikte tek bir nedene dayandırılmalıdır.

O – Open/Closed Principle (OCP): Nesne genişlemeye açık ancak değişikliklere kapalı olmalıdır.

L – Liskov ‘s Substitution Principle (LSP): Programdaki nesnelerin, programın çalışmasında sorun yaratmadan kendi alt örnekleri ile değiştirilebilir olmasıdır.

I – Interface Segregation Principle (ISP): Nesnelerin ihtiyaç duymadıkları metotların Interface’lerinden münkün olduğunca ayrıştırılmasıdır.

D – Dependency Inversion Principle (DIP): Yüksek seviyeli sınıflar, düşük seviyeli sınıflara bağlı olmamalı, her ikisi de soyut kavramlara bağlı olmalıdır.


2 – Library ve Framework

kavramlarını kısaca açıklayınız.

Library (Kütüphane), Önceden yazılmış hazır metotların olduğu alandır. İhtiyaca göre projemize dahil eder ve kullanırız.

Framework (Çatı), Önceden hazırlanmış belirli standartlar halinde kütüphanelerin bulunduğu bir iskelettir. İhtiyaca göre projemizi o iskelete dahil edip inşa ederiz.


3 – Virtual, abstract, interface ve static

keywordlerini kısaca açıklayınız.

Interface (Arayüz), İçinde sadece kendisinden türeyen sınıfların içini doldurmak zorunda olduğu içi boş metot tanımlarının yapıldığı bir yapıdır.

Abstract (Soyut), içerisinde normal yani içi dolu metotların, değişkenlerin ve interface’lerdeki gibi abstract (boş) metodların tanımlanabildiği yapılardır.

Static, Yalnızca kendi sınıfı içerisinde yine static olarak tanımlanan yapılarla eşleşebilen global yapılardır.

Virtual (Sanal), Sınıf içerisinde sanallaştırmak istediğimiz yani çakışma durumunda ezilmesini istediğimiz metot türleridir.


4 – Referance ve Value Type nedir?

Value Type, Bilgileri hafızanın stack bölgesinde direk olarak saklayan nesnelerdir. Null değer alamazlar. Char, Bool örnek verilebilir.

Referance Type, Bilgileri hafızanın stack bölgesinde tutar yalnız heap bölgesinde bir referans değeri tutar. Null değer alabilir. String, Class örnek verilebilir.


5 – Compiler Nedir?

Compiler (Derleyici), Herhangi bir programlama dilinde yazılmış kaynak kodlarını, makine koduna çeviren uygulamadır.


6 – SQL’de deadlock nedir?

Nasıl Çözülebilir?

Veritabanına gönderilen iki ayrı işlemin birbiri ile bağlantılı olup ikisininde görevinin yapma koşulunun diğer işlemin sonucuna bağlı olması, diğer işlemin bitmesini beklemesi gerektiği yani sonsuz bekleyişe girilen ölümcül kilitlenme durumudur. Bu işlemler önceden tespit edilip deadlock durumunda daha önemli görülen işleme öncelik atanarak çözümlenebilir.


7 – SQL’de CLE (Common Table Expression) nedir?

CLE, Bir sorgunun yürütülmesi anında elde edilmiş geçici sonuçları bir veya daha fazla kere kullanılmasını sağlayan ortak tablo ifadelerdir. En önemli özelliği kendi kendini çağırabiliyor olması ve aynı sorgu içerisinden birden fazla çalıştırılabiliyor olmasıdır. Daha çok recursive(Öz-yinelemeli) işlemler için geliştirilmiştir.


 8 – SQL’de index nedir?

Neden kullanılır?

index, ilişkili tablonun indexleme alanı olarak kullanılan kolondaki verilere göre sıralanmış biçimde işleme konulmasını sağlar. SQL’de sorguların geç cevap vermesi durumunda kullanılır.


 9 – Normalizasyon nedir?

Neden kullanılır?

Normalizasyon, veritabanlarındaki tabloların içeriğini organize etme tekniğidir. Başarılı veritabanı tasarımının bir parçasıdır. Normalizasyon olmadan, veritabanı sistemleri; yanlış, yavaş ve verimsiz olabilir ve beklediğiniz verileri üretmeyebilir. Bir veri tabanının, veri tekrarını en aza indirgemek ve her tabloda yalnızca ilgili verilerin depolandığından emin olmak için normalleştirilmesi önemlidir. Bir tablo belirli bir konu hakkında olmalı ve sadece destekleyici konular içermelir.

Amacı:

Gereksiz veri tekrarını ortadan kaldırarak, veri fazlalığını en aza indirmektir. Veri tekrarı, veri sapmasına yol açar.Bu da veri bütünlüğünün bozulmasına neden olur.

 • Veri bütünlüğünün sağlanması
 • Uygulamadan bağımsızlık
 • Performansı artırmak

Avantajları:

 • Veri bütünlüğünü sağlar.
 • Verimli bir veri yapısı sunar.
 • Gereksiz veri tekrarını engeller ve min. Alan kullanılır ve yerden tasarruf sağlar
 • Saklanan veri daha anlaşır hale gelir.
 • Hızlı sorgulama imkanı verir.
 1. Birinci Normal Form(1NF)
  • Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz,
  • Her kolonda yalnızca bir değer bulunabilir.
 2. İkinci Normal Form(2NF)
  • Tablo 1NF olmalıdır,
  • Her satır bir eşsiz anahtar ile tanımlanmalıdır.
  • Anahtar olamayan değerler ile kompozit anahtarlar arasında kısmi bağımlılık durumu oluşmamalıdır. Kısmi bağımlılık durumu, anahtar olmayan herhangi bir değer kompozit bir anahtarın yalnızca bir kısmına bağlı ise oluşur.
  • Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalıdır. Bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmalıdır.
  • Ana tablo ile yeni tablolar arasında, dış anahatlar kullanılarak ilişkiler tanımlanmalıdır.
 3. Üçüncü Normal Form(3NF)
  • Veritabanı 2NF olmalıdır,
  • Anahtar olmayan hiçbir kolon bir diğerine (anahtar olmayan başka bir kolona) bağlı olmamalı başka bir deyişle her kolon eşsiz anahtara tam bağımlı olmak zorundadır.
 4. BCNF / 3.5NF (Boyce-Codd Normal Form)
  • Veri Tabanı 3NF olmalıdır,
  • Her determinant (belirleyici kolon) aynı zamanda bir aday anahtar olmalıdır.
 5. Determinant: Aynı satırdaki diğer kolon değerlerini belirlemek için kullanılan kolon kümesi determinant olarak adlandırılır.

10 – Rapor response süresi

Bir rapor hazırladığınızı düşünün, 10 ilişkili tablo joinlenmiş durumda. Bu rapor saniyede 100.000 request alıyor. Response zamanı 45 sn. Bu raporun response zamanını kısaltmak için neler yapılabilir?

Index, Rebuild, Reorganize, BTree, Join ve Subquery’ler detaylı incelenmeli, kullanımları kontrol edilmelidir.


11 – Http nedir?

Neden kullanılır? Http ile neler yapılabilir?

Http, Hyper Text Transfer Protocol (Hiper Metin Transferi Protokolü)  kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Web sitelerine ait bilgileri tarayıcınıza indirme işlemi yapar.


12 – CSS media kuralları ne işe yarar?

Bilgisayar, tablet, telefon ve benzeri tüm ekranlarda yatay scrollbar’sız ve sorunsuz bir şekilde çalışan aktif tasarımlar ile responsive site yapımını sağlar.


13 – Web ortamında Client Side ve Server Side nedir?

Client Side ve Server Side çalışan dillere örnekler veriniz?

Server Side, web sitesine dosyaları barındıran ve bu dosyaları internette paylaşmanıza olanak tanıyan bilgisayardır. Örnek diller; ASP.Net, PHP, Python, Ruby, Java

Client Side, server’lara dosyaları açması ve belli işlemleri gerçekleştirmesi için HTTP ve HTTPS protokelleri üzerinden istek gönderen taraftır. Örnek dil; JavaScript


14 – State Management nedir?

Neden kullanılır? Yerine alternatif bir şey kullanılabilir mi?

Verilerin istemci ve sunucu arasında gereksiz gidip gelmesinin oluşturduğu dezavantajdan kurtulmak için ASP.NET’te geliştirilmiş bir durum yönetim kavramıdır. İstemci taraflı ve sunucu taraflı durum yönetimi teknikleri bulunmaktadır. Alternatif ~ Cache


15 – ASP.NET Web Forms ile ASP.NET MVC farklılıkları nelerdir?

Farklar oldukça fazla ve önemsenecek düzeydedir.

Maddeler halinde, anlaşılır bir şekilde özetlenmiş hali için.


16 – Authentication ve Authorization nedir?

Authentication(Kimlik Doğrulama), Kullanıcının kimliğini kontrol etmek.

Authorization(Yetki, izin), Kullanıcını kaynaklara erişimini doğrulamak.

Bir kullanıcı sisteme giriş yapabilmek için authentication’a, o sistemde bir işlem yapabilmek için authorization‘a ihtiyaç duyar.


17 – MVC kavramları

Razor, HttpGet, HttpPost, ViewBag, ViewData, TempData, Controller, View, PartialView, Filter kavramlarını birer cümle ile açıklayınız.

Razor: Asp.Net Mvc 3 teknolojisiyle birlikte gelen görüntüleme biçimidir.

HttpGet:  Tarayıcı üzerinden direk olarak sonuç almak istenildiğinde kullanılır.

HttpPost: Kullanıcı girdileri ile sunucuda bir şeyler değiştirmek istendiğinde kullanılır.

ViewBag: Verilerimizi Controller dan View kısmına aktarmak için kullanırız. ASP.Net MVC 3 ile birlikte gelen yeni ve runtime içerisinde oluşan dinamik bir nesnedir.

ViewData: Verilerimizi Controller dan View kısmına aktarmak için kullanırız. ASP.Net MVC’nin tüm sürümlerinde çalışmaktadır.

TempData: Verilerimizi Controller dan View kısmına aktarmak için kullanırız. View içerisinde veriyi ekran çıktısı olarak görüntüler ve ya Viewsler arasında taşır.

Controller: Projedeki tüm işlemlerin (veritabanı işlemleri, hesaplamalar, veri aktarımı v.b) yapıldığı kontrol bölümüdür.

View: Proje tamamlandığında kullanıcının gördüğü arayüzdür.

PartialView: Sayfaların istediğimiz kısmına rahatça ekleyebileceğimiz, özel işlevleri yerine getirebilen, ancak kendi başına çalışmayan, bir sayfanın içerisinde entegre halde çalışan kısımlardır.

Filter: WEB uygulamanıza gelen her bir isteğin arasına girip belirli evrelerinde ihtiyaca göre işlemler yapabilen mekanizmalardır.


18 – .Net Core’daki Tag Helper nedir?

.Net Core ile birlikte gelen Tag Helpers (Etiket Yardımcıları), Razor HTML yardımcıları ile yazılan kodu daha markup diline yakın olarak yazılmasını ve View’lerin daha okunabilir olmasını sağlar. Dolayısıyla anlamasını ve geliştirmesini daha kolay hale getirir.


19 – Middleware yapısı nedir?

Middleware yapısı, ASP.NET’teki HttpModule nesnelerine benzetilebilir. Uygulama başlangıcında runtime’a eklenen middleware bileşenleri, eklendiği sıraya göre pipeline’ı oluşturmakta ve bir request geldiğinde bu sıraya göre tüm bileşenler çalışmaktadır. Eğer middleware bileşeni yaptığı kontrollerde bir sorunla karşılaşırsa request’i kesip sonlandırır ve ya her şey yolunda gidiyorsa sırasını salıp kendisinden sonraki middleware bileşenine yol verir.


20 – SOAP servis ile REST servis

Nedir? Benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

SOAP (Simple Object Access Protocol) yani Basit Nesne Erişim Protokolü, internet üzerinden küçük miktarda bilgileri yada mesajları aktarma protokoludur. SOAP mesajları XML formatındadırlar ve  genellikle HTTP protokolu bazende TCP/IP kullanılarak gönderilirler. SOAP bizi XML tabanlı kullanıma mecbur bırakır. Bu konuda esnek değildir. SOAP üzerinde güvenlik sağlamak daha kolaydır. SOAP için geliştirici araçları daha iyidir. Kullanmak için yardımcı olacak daha çok kaynak bulunabilir.

REST (REpresentational State Transfer) yani Temsili Durum Transferi, istemci ve sunucu arasında veri alışverişinin basit bir yoludur. REST mimarisi standart bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. REST ile veri alışverişini JSON, XML hatta Text formatında bile yapabilirsiniz. Esnek bir yapıya sahiptir. REST mimarisinde de HTTP metodlarından yararlanılır. Uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlar.


21 – WCF nedir?

Neleri içerir?

Windows Communication Foundation (WCF), .Net framework 3.0’ın çıkartılmasıyla birlikte hayatımıza giren ve .Net framework ile yazdığınız uygulamaların iletişim katmanı olmayı amaç edinen bir kütüphanedir.

.Net Remoting, XML Web Servisleri, MSMQ, Net pipe, tcp/ip gibi pek çok farklı yöntemi içerir.


22 – Web Api nedir?

HTTP, üzerinden REST servisler geliştirmek için kullanılan bir framework’tür.


23 – SQL Trigger nedir?

Trigger (Tetikleyici), veritabanında bir işlem yapıldığında başka bir işleminde otomatik yapılması isteniliyorsa kullanılır. Trigger’lar Delete, Insert ve Update işlemleri üzerinde çalışırlar.


24 – Partial class nedir?

Neden kullanılır?

Sınıfların karışık yapıda olmasını engellemek için büyük bir sınıfı belirli parçalara bölmek için kullanılan anahtar kelime Partial’dır. Kullanım amacı, Çok sayıda sınıf elemanı içeren bir sınıfın yönetilebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlamak içindir. Örneğin partial kullanarak sınıfın özelliklerini bir yerde, metotlarını başka bir yerde tanımlayabiliriz. Her ne kadar sınıfımız parçaya ayrılmış gibi görünse de program çalıştırıldığında sınıfımız tek bir sınıf gibi hareket edecek ve parçaya ayrılmış olan kodlarımız derlenip program tarafından bir bütün olarak çalıştırılacaktır.


25 – Sealed class nedir?

Neden kullanılır?

Mühürlenen bir sınıf başka sınıflar tarafından devralınamaz. C# dilindeki sealed keyword kelimesi java dilindeki final anahtar kelimesi gibi kullanılır. Sealed bir sınıf tanımlaması gerçekleştirdiğimizde bu sınıflar hiçbir sınıfa miras verilemez. Yani bu sınıftan yeni bir sınıf oluşturma(kalıtım) işlemini gerçekleştiremeyiz. Sealed ile diğer sınıflara kalıtım verilebilmesini engellemiş oluyoruz. Sealed olarak tanımladığımız sınıfı mühürlemiş oluyoruz. Sealed Sınıf tanımlamalarını bir güvenlik önlemi olarak görebiliriz. Bazı sınıfların yanlışlıkla türetilmelerini sealed keyword’ü ile engellemiş oluyoruz.

26 – Aspect Oriented Programming (AOP) Nedir?

AOP, yazılımın karmaşıklığını azaltmaya, modülariteyi artırmaya yarayan bir yaklaşım biçimidir. Buradaki modülariteden kasıt uygulama süresince sistemin birçok bölümünde kullanılan, fonksiyonel olmayan kodun yani kesişen ilgilerin ufak ufak parçalara ayrılmasıdır (Seperation of Cross Cutting Concerns)Bu sayede uygulama genelinde kullanılacak olan yapıları, sistemden soyutlamış olup enkapsüle de ederek birçok yerde kullanılmasını sağlar. Genel olarak AOP bir sorunu çözmektense var olan sistemin daha güzel bir hale getirilmesini de sağlamaya yardımcı olur denilebilir.


27 – Domain Driven Desing Nedir?

DDD mikroservislerinizi oluşturmak için en uygun mimarilerden biridir. Bu yöntemi kullanmak için problemimizi iyi anlamalı ve parçalara doğru şekilde ayırmalıyız. Sepetten sorumlu bir microservice, fatura işlemlerinden sorumlu bir microservice ve buna benzer yapılardan oluşan servislerde çok fazla business kuralları olabileceği için buradaki karmaşıklığı yönetebilmek ve kodlarımızı sürdürülebilir kılmak için bu yaklaşımı kullanabiliriz. Ancak bir blog sitesi vb. yapılarda çok fazla business kuralı yer almayacağı için DDD yaklaşımını kullanmak gereksizdir. Çünkü makale ekleme, makaleleri listeleme vb. CRUD işlemler gerçekleştiği için çok fazla karmaşık bir yapı mevcut değildir ve buna rağmen DDD kullanırsanız kodunuzu aslında gereksiz yere karmaşık bir hale getireceksiniz. Ama bir fatura oluşturmasını düşünürsek o faturanın oluşturulma aşamasında çok fazla business kural gerçekleştirilmiş olabilir ve buradaki işlemlerin karmaşıklığından kurtulabilmek için DDD doğru bir yaklaşım olacaktır.

Entity :  Kendisine ait bir unique değeri olan yapılardır.

Value Object :  Kendisine ait bir unique değeri olmayan yapılardır.

Aggregate Root :  Birbiriyle alakalı entity lerin bir arada bulunmasıdır.


28 – Event Driven Programming Nedir?

Olaya dayalı programlama genel anlamıyla, dışarıdan gelen etkilere (olaylara) tepki vermek üzere yazılım geliştirmek anlamına gelmektedir. Bu etkiler kullanıcının butona basması, listedeki bir öğeyi seçmesi, bir nesneyi seçip başka bir yere taşıması gibi aktiviteler olabileceği gibi, işletim sisteminden gelen pil azalıyor, elektrik bağlantısı kesildi, internet bağlantısı koptu, bilgisayar kapatılıyor gibi sinyaller de olabilmektedir. Diğer taraftan bir sensörden gelen değerler ya da sinyaller de olay olarak ya da etki olarak kabul edilebilir.

Publish-Subscribe (Pub-Sub) Design Pattern: Bir olay zincirini başlatan ve her bir olay bittiğinde takip eden diğer olayı tetikleyen şekilde tasarlanan bir desendir. Bu tasarım paternini delegateler veya eventlar yardımıyla kullanabiliriz.

 • Publisher: Olayı başlatan sınıfdır. Her olayın kaynağı bu sınıfdır.
 • Subscriber: Olayı takip eden sınıftır.

Bu tasarım deseninin 4 adımda tanımlayabiliriz:

 1. Olayı tanımlamak.
 2. Publisher (Tetikleyici) yi tanımlamak.
 3. Subscriber (Takipçi) yi tanımlamak.
 4. Publisher’ a Subscriber ‘ı bağlamak.

29 – TFS nedir?

Neden kullanılır? Alternatifleri nelerdir?

Team Foundation Server (TFS), bir yazılım projesinde ekip olarak birlikte çalışmayı amaçlayan ve Microsoft Visual Studio ile entegreli olarak çalışan bir Server sistemidir. Bu sistem sayesinde aynı anda projeyi yapan yazılımcılar ve proje yöneticileri projenin durumunu görebilir, geliştirebilir ve gelişmiş raporlama sistemleri oluşturabilirler.

Alternatifleri: Git, Mercurial SCM, Subversion, VirsualSVN vb.


30 – Verilen kavramları bir cümle ile açıklayın.

ASP.NET Core: MVC, Web API ve Web Pages birleştiren tüm platformlarda çalışabilen .Net‘in son sürümüdür.

DNU, DNX, DNVM: DNX (.NET Execution Environment), yeni nesil .NET uygulamalarının çalışmasını sağlayan runtime bileşenidir. DNVM (.NET Version Manager), belirli bir DNX versiyonunun bilgisayara kurulması, güncellenmesi ve düzenlenmesini sağlayan tool’dur. DNU (.NET Utilities), DNX dosyasında bulunan bir Package Manager kütüphanesidir.

Lazy Loading: Bir kod bloğunun, nesnenin ve ya program parçacığının sadece ihtiyaç duyulduğunda çalıştırılmasıdır.

Auto Detect Changes: Entity Framework içinde performansını artıran bir mekanizmadır.

DbSet: Code First’de veritabanında tablonun tanımlanmasını sağlayan property‘dir.

DbContext: Code First’de veritabanındaki map işlemleri yapılan sınıf’dır.

TFS Build and Release Management: TFS’in içinde bulunan projelerin test ve sürüm yönetimini yapmamızı sağlayan tool’larıdır.

Scrum: Çevik yazılım geliştirme prensiplerini hayata geçiren yazılımcılardan oluşan küçük guruplara verilen isimdir.

Agile: Dünya üzerinde kabul edilen yöntemler arasında en hızlı ve güvenli proje geliştirme yaklaşımıdır.

SQL Always On: Uygulamaların yüksek erişilebilir olması ve sistemde oluşacak bir hata sonucu sistemin çalışmasının minimum seviyede aksamasının sağlayan bir SQL teknolojisidir.

SQL Replication: Kaynak veri tabanının aynısı, sürekli yenilerek, başka bilgisayarlarda da tutulma teknolojisidir.

Performance Tuning: SQL performans yönetimi teknolojisidir.

PolyBase: Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerinizi T-SQL’in basitliğiyle sorgulamanıza olanak tanıyan teknolojidir.

QueryStore: SQL Serverde plan değişikliklerinden dolayı yaşanılan performans problemleri için geliştirilmiş bir teknolojidir.

Power BI: Microsoft’un ürettiği bir iş zekası çözümüdür. Görselliği güçlü, interaktif raporlar-dashboardlar tasarlamamız için üretilmiştir.

MicroStrategy: Bir iş zekası şirketidir.

DataZen: Raporlama servisidir.

ETL: Extract-Transform-Load, kullanılacak verinin dış kaynaklardan çıkarılması, verinin iş süreçlerine göre temizlenmesi, birleştirilmesi, dönüştürülmesi ve yüklenmesi sürecidir.

SSRS: SQL Server Reporting Service, adından da anlaşılacağı gibi raporlama servisidir.

SSIS: Microsoft, SQL Server Reporting Services uygulamasını oluşturarak bir çok raporlamı işlemini kolayca yapabilmeye olanak tanır durumdadır.

CMS: Content Management System, içerik yönetimi sistemlerine verilen nelen isimdir.

CRM: Customer Relationship Management yani Müşteri İlişkileri Yönetimini; müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılması olarak tanımlanır.

ERP: Enterprise Resource Planning yani Kurumsal Kaynak Planlama; yazılımları, bir işletmenin, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, envanterden CRM’e, aklımıza gelen tüm fonksiyonlarını kapsayan entegre bilgi sistemleridir.

Sharepoint: Büyük ölçekli şirketlerde şirket içerisindeki farklı farklı depertmanlardaki elemanların birbirleri ile çok rahat bir şekilde iletişime geçebilmeşerini sağlayan bir yapıdır.

Sharepoint Farm: SharePoint sitelerini yayımlayan WSS (Windows SharePoint Services) sunucular topluluğudur.

Sharepoint WebPart: WebPart Portal uygulamalarının yapı taşları ve içeriğin saklandığı bölümdür.

XSLT: Extensible Stylesheet Language Transformations yani Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri XML tabanlı, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. Orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlar.

PowerShell: Microsoft tarafından Windows komut satırı cmd.exe ve Windows Script Host’a alternatif olarak geliştirilen yeni nesil bir komut satırı uygulamasıdır.

Active Directory: Microsoft ağlarında kullanılan dizin hizmetidir. Veritabanı, kullanıcılar, bilgisayarlar, mekanlar, yazıcılar gibi organizasyonun tüm bilgilerini saklar.

Exchange:  Microsoft tarafından üretilen bir haberleşme yazılımıdır.

IIS: Internet Information Services, Web sayfalarının yayınlanmasını ve web uygulamalarının çalışmasını sağlayan, istemcilerden HTTP ve FTP üzerinden gelen talepleri Microsoft Windows sunucu tabanlı işletim sistemlerinde karşılayan birimdir.

Application Pool: Aynı sunucuda bulunan farklı web uygulamalarının birbirinden farklı havuzlarda tutulmasını yani birbirlerinden izole edilmesini sağlayan kavramdır.

SSL: Secure Sockets Layer, server ile alıcı iletişimi esnasında verilerin şifrelenerek gönderilmesini sağlayan katmandır.

FTP: File Transfer Protocol, bir bilgisayardan bir başka bilgisayar yada server arasında bağlantı kurma ve dosya paylaşım protokolüdür.

Real Time Communication: Real Time Communication eş zamanlı iletişim kurmak için bir standarttır.

Heroku: Bir bulut bilişim (cloud computing) uygulama altyapısı servis sağlayıcısıdır.

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML, tüm sayfayı kullanıcıya tekrar yükletmeden ekrana getiren veya servera gönderen bir çok programlama dili ile uyumlu çalışan bir tekniktir.

jQuery: HTML dokümanların yönetiminde, animasyonların oluşturulmasında, etkileşimli Web sayfaların hazırlanmasında kullanılan Javascript kütüphanesidir.

Angular JS: Front-end gelirştirmede kullanılan bir Javascript kütüphanesidir.

Backbone: Front-end gelirştirmede kullanılan bir Javascript kütüphanesidir.

Node JS:  Javascript motoru üzerinde çalışan, Event-driven, nonblocking I/O modeli kullanan, ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmek için dizayn edilmiş bir platformdur.

Knockout: Front-end gelirştirmede kullanılan bir Javascript kütüphanesidir.

Ember JS: Front-end gelirştirmede kullanılan bir Javascript kütüphanesidir.

Vue JS: Front-end gelirştirmede kullanılan bir Javascript kütüphanesidir.

Ionic: Hybrid mobil uygulamalar geliştirmek için Web geliştiricilere sunulmuş bir front-end framework’üdür.

Cordova:  Web tabanlı mobil uygulamalar yazmanızı sağlayan bir uygulama geliştirme framework’üdür.

Bootstarp: Açık kaynak kodlu, ücretsiz bir CSS framework’üdür.

SubQuery: SQL’de sorgu içerisine sorgu yazmaktır.


31 – DevOps Nedir?

DevOps, geliştirme (development) ve işlemler (operations) arasında agile bir ilişki tanımlar. Ürünün başlangıcından son aşamasına kadar geliştirme ekibi ve operasyon mühendisleri tarafından uygulanan süreçtir. DevOps’un yaşam döngüsü aşamalarını anlamadan DevOps’u anlamak tam değildir. Sürekli DevOps yaşam döngüsü yedi aşama içerir.

CI&CD (Sürekli entegrasyon ve Sürekli Dağıtım) mantığı DevOps kavramı ile beraber oluşmaktadır.Ortaya çıkarılan ürünlerin bir otomasyon çevresinde ilerlemesi Dağıtım (Deploy), Versiyonlama (Release) ve Test süreçleri olarak DevOps içerisindeki tüm personelin uygulamanın kodlanmasından çalıştırılmasına ve yaşam döngüsünden haberi olmasını sağlıyor.


32 – Database senaryosu

Anlatılan senaryonun database üzerindeki modellemesini yapınız. Tabloları ve ilişkileri göstermeniz yeterlidir.

Bir sinema sistemi kurgulamanız ve modellemeniz gerekmektedir. Bunun için öncelikle senaryonuzu belirtiniz, sonrasında tablo yapılarını modelleyiniz.

Bu soruda sizin şahsi senaryonuz ve o senaryoya uygun modelleme yapmanız gerekiyor.