Son Haberler
Anasayfa / MSSQL / MSSQL – Primary Key, Unique Key, Foreign Key

MSSQL – Primary Key, Unique Key, Foreign Key

Bir iki cümle ile Primary Key, Unique Key, Foreign Key karşılaştırması;

Primary Key: Bir tabloda Primary Key atanan kolon eşsiz ve benzersiz olur. Yani o kolona iki aynı değer girilemez. Tablodaki verilerin birbirinden ayıt edilmesi için kullanılır. Boş geçilemez.

Unique Key: Primary Key ile aynıdır kolonların eşsiz ve benzersiz olmasını sağlar. Tek farkı Unique Key bir defaya mahsus NULL değerini alabilir.

Foreign Key: Tabloları ilişkilendirmeye yarar. Bir tablonun Primary veya unique kolonundan gelen verilerin geldiği kolon Foreign Key kolonudur. Değişiklik yapılma veya silme durumunda ilişkilenmiş olduğu tabloda etkileneceği için Foreign Key’in 4 seçeneği mevcuttur.
  • No Action seçeneği değiştirme veya silme işlemi yapılmasına izin vermez.
  • Cascade seçeneği değiştirme veya silme işlemi yapılmasına izin verir.
  • Set NULL seçeneği değiştirme veya silme işlemi yapılması durumunda veri yerine NULL değerini atar.
  • Set Default seçeneği değiştirme veya silme işlemi yapılması durumunda verilerin yerine default olarak önceden ayarlanan değeri atar.