Son Haberler
Anasayfa / İPUCU / Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Herhangi bir endüstride, yöneticilerin karşı karşıya kaldıkları bazı talepler maliyeti etkilemektedir. Buna ek olarak, aynı zamanda bir ürün veya tüketici temelinde maliyetleri ve karları analiz etmek, sürekli değişen iş gereksinimlerini karşılamak için esnek olmak ve yönetim karar süreçleri ve iş yapım biçimindeki değişiklikler hakkında bilgilendirilmek gibi zorluklarla da karşı karşıyalar.

Bununla birlikte, yöneticileri geride bırakan bazı zorluklar, doğru bilgi edinme zorluğu, Varolan iş uygulamalarının taklit uygulamaların olmaması ve kötü arayüzlerdir. Bazı zorluklar bir yöneticiyi geride bıraktığında, burada Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) devreye giriyor.

Yıllar geçtikçe, iş uygulamaları, Karar Desteği Olmayan Yönetim Bilgi Sistemleri’nden, Kurumsal Kaynak Planlamasına bazı karar desteği sunan Kurumsal Bilgi Sistemleri’ne dönüşmüştür. Kurumsal Kaynak Planlaması, bir kuruluşun tüm işlevlerini birleştirirken bir kuruluşun hedeflerini karşılamak için süreç görünümünü dikkate alarak bir kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım çözümüdür.

Amacı, kuruluşun sınırları içindeki tüm işletme fonksiyonları arasındaki bilgi akışını kolaylaştırmak ve kuruluşun dış paydaşlarla bağlantılarını yönetmektir.

Özetle, Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, bir departmanın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bir kuruluşun tüm farklı bölümlerini ve işlevlerini tek bir bilgisayar sistemine entegre etmeye çalışır.

Finans Bölümünün ihtiyaçlarını göz önüne alan bir yazılım programının İnsan Kaynaklarının ve Depo’nun ihtiyaçlarıyla birlikte uygulanması, imkansız  gibi görünüyor. Bu farklı departmanların genellikle, her departmanın çalışma şekli açısından optimize edilmiş ayrı bir yazılım programı vardır.

Ancak, doğru bir şekilde kurulursa, bu entegre yaklaşım bir kuruluş için çok uygun maliyetli olabilir. Entegre bir çözüm ile farklı departmanlar kolayca bilgi paylaşabilir ve birbirleriyle iletişim kurabilir.

Aşağıdaki diyagram, entegre olmayan sistemler ile kurumsal kaynak planlaması için entegre bir sistem arasındaki farkları göstermektedir.

erp_
enterprise_resource_planning

ERP’nin arkasındaki itici güç

Bir işletme organizasyonu için Kurumsal Kaynak Planlamanın ardındaki iki temel itici güç vardır.

  • Kurumsal anlamda, Kurumsal Kaynak Planlama, yeni alanların, yeni ürünlerin ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi olan iş geliştirme yoluna girdiğinden müşteri memnuniyetini sağlar.Ayrıca, işletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması’nı uygulamak için rekabetle karşı karşıya kalmalarına ve şirketin en üst seviyedeki yatırıma yönlendiren verimli süreçler sağlamalarına olanak tanır.
  • IT anlamında: Çoğu yazılım, iş gereksinimlerini tamamen karşılamaz ve bugünkü eski sistemleri korumak zordur. Buna ek olarak, eski donanım ve yazılımların bakımı zor.

Dolayısıyla, yukarıdaki nedenlerden ötürü, Kurumsal Kaynak Planlama bugünün iş dünyasında yönetim için gereklidir. ERP, maddi sıkıntılar, müşteri hizmetleri, finans yönetimi, kalite sorunları ve envanter problemleri gibi sorunları ele alan tek bir yazılımdır. Bir ERP sistemi modern çağ yöneticilerinin gösterge tablosu olabilir.

ERP Sistemini Uygulama

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımının üretilmesi karmaşıktır ve personel işi uygulaması için birçok önemli etkiye sahiptir. Yazılımı uygulamak çok zor bir iştir ve BT uzmanlarının idare edemediği ‘kurum içi’ bir iştir. Dolayısıyla ERP yazılımını uygulamak için kuruluşlar üçüncü taraf danışmanlık şirketlerini veya bir ERP satıcısını çalıştırır.

Bu en uygun maliyetli yoludur. Bir ERP sisteminin uygulanması için geçen süre, işletmenin büyüklüğüne, ilgili departman sayısına, ilgili özelleştirme derecesine, değişikliğin büyüklüğüne ve müşterilerin projeye işbirliğine bağlıdır.

ERP Sisteminin Avantajları

  • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı ile doğru tahminler yapılabilir. Doğru tahmin envanteri seviyeleri maksimum etkinlikte tutulduğunda, kuruluşun karlı olmasını sağlar.
  • Çeşitli departmanların entegrasyonu iletişim, üretkenlik ve verimlilik sağlar.
  • ERP yazılımını benimsemek, birçok sistem arasındaki değişiklikleri koordine etme sorununu ortadan kaldırır.
  • ERP yazılımı, bir organizasyonun yukarıdan aşağıya bakışını sunar, bu nedenle her an, her yerde kararlar vermek için bilgi mevcuttur.

ERP Sisteminin Dezavantajları

  • ERP sistemlerini benimsemek pahalı olabilir.
  • Bir şirkette ERP yazılımı tarafından yaratılan sınırların eksikliği, sorumluluğu kimin sorumluluk alanını ve çalışan moralini kimin aldığı konusunda sorunlara neden olabilir.

Sonuç

Bir ERP sistemi istihdam etmek pahalı olabilir, ancak kuruluşlara uzun vadede maliyet açısından verimli bir sistem sunar.

ERP yazılımı, tüm farklı departmanları bir araya getiren bir bilgisayar sistemine entegre ederek çalışır ve bu departmanlar arasında etkili iletişim kurar ve dolayısıyla üretkenliği arttırır.

Kuruluşlar, doğru ERP sistemini seçme konusunda ek önlemler almalıdır. ‘Olumsuz’ ERP çözümü ve onlar için bir servis sağlayıcı seçimi nedeniyle kuruluşların çok para kaybettikleri birçok durum olmuştur.