Son Haberler
Anasayfa / Asp.NET / Asp.NET Nedir?

Asp.NET Nedir?

 

ASP.NET, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir web uygulama gelişimi teknolojisidir. Özdevinimli (dinamik) web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri geliştirilmesine olanak sağlar. Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı’nın (framework) parçası, ve artık işletmece desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil etmiştir.

Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP’ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce – common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar .Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler. Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir.

 

<%@ Page Language=”C#” %> // page bölümü sayfanın ilk yükleme aşamasında derleme için gerekli olabilecek birtakım bilgileri // barındırmaktadır bunlar (“language=”vb” )= gibi sayfa dili (code behind=”xx.vb”)= geri kod //sayfasının isimi tarz da tanıtıcı bilgiler page alanında tanımlanır <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

<script runat=”server”>

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    this.Title+= " - " + DateTime.Now.ToLongDateString();
  }

</script> //* script alanında sayfamızın page load (“çalışma zamanı “) anında veya herhangi bir elemanla //*tetiklenen olaylar sonrasında çalıştırılacak yordamları sayfa üzerinde (“ayrı bir kod sayfası //* kulllanmadan”) script lerimizi burada tanımlamamızı sağlar <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” > <head runat=”server”>

  <title>Yeni Sayfa</title>

</head> <body>

  <form id="form1" runat="server">

//* sayfamızın form yapısını script’ler yardımı ile yönete bilmek için burada form metodu runat //* server şeklindedir yani server tarafından yönetilecek anlamına gelmektedir

  <asp:label id="label1" runat="server" text="AD:"/> 
 //*bir asp label tagı sadece metinsel ifadeleri görüntümek amacı ile kullanılır
  <asp:Textbox id="asptextbox1" runat="server" ></asp:textbox>
  //* bir asptextbox metin giriş alanı kullanıcıdan birtakım bilgileri almak için kullanılır
  <asp:button id="button1" text="tamam" runat="server"/>
 //* bir asp button örneği genel amaçlı button olarak amacına göre çeşitli şekillerde kullanılır
  </form>

</body> </html>